• امروز سه شنبه 24 مهر 1397
 • نشریه سمن یار

  روزنامه‌های شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷

  نامه الکترونیک چاپ PDF

  شنبه ۲۱ مهر

  آفتاب یزد ، شنبه ۲۱ مهر

  اعتماد ، شنبه ۲۱ مهر

  اطلاعات ، شنبه ۲۱ مهر

  ایران ، شنبه ۲۱ مهر

  جهان صنعت ، شنبه ۲۱ مهر

  جوان ، شنبه ۲۱ مهر

  دنیای اقتصاد ، شنبه ۲۱ مهر

  شرق ، شنبه ۲۱ مهر

  صدای اصلاحات ، شنبه ۲۱ مهر

  قانون ، شنبه ۲۱ مهر

  کلید ، شنبه ۲۱ مهر

  همدلی ، شنبه ۲۱ مهر

  همشهری ، شنبه ۲۱ مهر

  ابرار ورزشى ، شنبه ۲۱ مهر

  ایران ورزشی ، شنبه ۲۱ مهر

  خبر ورزشی ، شنبه ۲۱ مهر

  افزودن نظر


  نمایندگان استانی سمن یار

  سرپرستی استان خراسان جنوبی:
  سرپرستی استان آذربایجان غربی:
  سرپرستی استان آذربایجان شرقی: آقای پیمان حسن زاده
  سرپرستی استان اردبیل: آقای نوید ناصرسربند (موسسه نیکوکاران دیار سبلان)

  سرپرستی استان سیستان و بلوچستان:

  سرپرستی استان کردستان: آقای فرهنگ حسین پناهی (جمعیت فرزندان شاهد استان کردستان)

  سرپرستی استان همدان: سرکار خانم طیبه معصومی (بنیاد مهر همدان)

  سرپرستی استان اصفهان:

  سرپرستی استان یزد:

  سرپرستی استان کرمان:

  سرپرستی استان فارس:

  سرپرستی استان کرمانشاه: آقای افشین عبدالهی نژاد(موسسه یاران سبز ژینگه)

  سرپرستی های استان های کشور.

  سرپرستی استان تهران: سرکارخانم رفعت یزدان پرست (انجمن فرهنگی ورزشی ایراندخت)

  سرپرستی استان البرز:

  سرپرستی استان قم: سیدمحمدمهدی موسوی

  سرپرستی استان قزوین:

  سرپرستی استان زنجان:

  سرپرستی استان مرکزی: خانه تشکل های استان مرکزی

  سرپرستی استان مازندران: آقای مهندس اسداله زاده(انجمن معلولین ذهنی)

  سرپرستی استان گیلان: سرکار خانم زهرا تهمتن دهبنه(خانه تشکل های استان گیلان)

  سرپرستی استان گلستان:

  سرپرستی استان سمنان: آقای محمدرضا آتشی

  سرپرستی استان خراسان شمالی:

  سرپرستی استان خراسان رضوی: